Pravila korištenja

Internetski turistički portal bestholidaysincroatia.com (u daljnjem tekstu i portal) je u vlasništvu BEST HOLIDAYS, Ana Ratešić s.p. (u daljnjem tekstu BEST HOLIDAYS).

Pravila korištenja uređuju prava i obveze između BEST HOLIDAYS, oglašivača turističkih ponuda na portalu i korisnika portala (korisnik je svaka osoba koja pristupa i koja je dostupala do portala), te određuju pravila po kojima se mogu informacije i usluge dostupne putem portala koristiti, te reguliraju daljnje rasprave koje proizlaze iz upotrebe portala.

Pristupom, pregledom ili korištenjem bilo koje informacije ili usluge dostupne na ili preko portala, potvrđujete, da razumijete ova Pravila korištenja kao pravno jednake potpisanom pisnom dokumentu i podjednako obvezujuća te da ih kao takve prihvaćate. Ako ne prihvaćate ta Pravila korištenja, molimo, prestanite koristiti portal bestholidaysincroatia.com.

BEST HOLIDAYS je između oglašivača turističkih ponuda i korisnika njihovih usluga samo posrednik i s krajnjim korisnikom nije u poslovnom odnosu. Glavna svrha portala bestholidaysincroatia.com i objavljenog sadržaja oglasa je dodatna promocija turističkih ponuda te uspostava izravne komunikacije između oglašivača turističkih ponuda i korisnika njihovih usluga, bez zaračunavanja naknade za stranke koje dobi naručitelj oglasa putem portala.

Sadržaji na turističkom portalu bestholidaysincroatia.com su namijenjeni informiranju korisnika o turističkim ponudama u Hrvatskoj direktno kod oglašivača turističkih ponuda i ne predstavljaju preporuke portala za najam usluga. Informacije na portalu su objavljene u dobroj vjeri i po našem najboljem razumijevanju točne u vrijeme objave. Iako redovito pregledavamo i ažuriramo objavljeni sadržaj te nastojimo da osiguramo točnost podataka, vlasnik portala i osobe koje su sudjelovale u pripremi sadržaja na ovom portalu, ne preuzimaju nikakve odgovornosti za nepotpune i netočne podatke odnosno za posljedice koje se dogode u vezi s tim informacijama, te za odluke korisnika na osnovu sadržaja na bestholidaysincroatia.com. Točnost i potpunost informacija mora svaki korisnik provjeriti direktno kod oglašivača turističke ponude. Za istinitost podataka kod svakog oglasa je odgovoran naručitelj oglasa (oglašivač turističke ponude). Podaci su pridobljeni i objavljeni uz suglasnost naručitelja oglasa, koji sam odluči koje podatke želi objaviti. Slike objavljene pored oglasa su sastavni dio oglasa i priskrbi ih naručitelj oglasa.

BEST HOLIDAYS ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim gubitkom koji je nastao kod najma usluge oglašavane na portalu odnosno preko BEST HOLIDAYS, te se potpuno odriče odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s upotrebom portala. Odriče se također odgovornosti za bilo koje aktivnosti korisnika portala povezanih s upotrebom ili zloupotrebom sadržaja na portalu, kao i za štetu korisnika i trećih osoba, povezanih s upotrebom ili zloupotrebom sadržaja na portalu. Na portalu bestholidaysincroatia.com radimo pažljivo, ažurno, pouzdano i pristupačno. Moguće nesporazume ćemo uvijek rješavati međusobnim dogovorom.

BEST HOLIDAYS zadržava pravo da bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila korištenja portala, ometa funkcioniranje portala ili krši prava oglašivača ponuda i korisnika portala, to se pa posebno odnosi na korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sadržaj portala. Svi podaci i slike na portalu su zaštićeni i nije ih dopušteno koristiti, kopirati, objavljivati ili kako drugačije distribuirati bez prethodne pismene dozvole BEST HOLIDAYS. U tom slučaju može vlasnik portala, uz isključenje takvog korisnika, zahtijevati i naknadu za poslovnu štetu ili izgubljenu dobit.

Ispunjavanjem kontakt obrazaca kod oglasa za slanje upita, pristajete da vaše osobne podatke koje sadrži taj obrazac, možemo obraditi u interne svrhe. Svi korisnici portala koji ispune i pošalju kontakt obrazac kod oglasa, pristaju, da im se na navedene kontaktne podatke mogu javiti vlasnici oglasa i ovlaštene osobe portala BEST HOLIDAYS.

Kontaktni obrasci svakog oglasa su namijenjeni isključivo slanju upita u vezi rezervacije turističke ponude i dodatnom informiranju o turističkoj ponudi. Upotreba obrazaca u druge svrhe nije dopuštena i predstavlja zlouporabu portala bestholidaysincroatia.com, te krši Pravila korištenja. Preko kontaktnih obrazaca oglasa na portalu bestholidaysincroatia.com je strogo zabranjeno slanje reklamnih poruka. U slučaju kršenja tih pravila može vlasnik portala zatražiti povrat troškova iz naslova poslovne štete.

BEST HOLIDAYS zadržava pravo da promjeni sadržaj portala bestholidaysincroatia.com i doda, promjeni ili makne mrežne usluge i pravila korištenja bez prethodne najave.

Sva pitanja u vezi s našim Pravilima korištenja moraju biti poslana na info@bestholidaysincroatia.com.

Besedila ne kopirajte!