Uvjeti oglašavanja

Uvjeti oglašavanja su pravila koja određuju odnose između vlasnika internetskog turističkog portala bestholidaysincroatia.com (u daljnjem tekstu i portal), oglašivača turističkih ponuda na portalu i korisnika portala.

Korištenjem usluga internetskog turističkog portala bestholidaysincroatia.com, izjavljujete da ste upoznati sa Uvjetima oglašavanja te da ih prihvaćate.

Pristupom, pregledom ili korištenjem bilo koje informacije ili usluge dostupne na ili preko portala, potvrđujete, da razumijete Uvjete oglašavanja kao zakonsko jednake potpisanom pisnom dokumentu i jednako obvezujuće te ih kao takve prihvaćate. Ako ne prihvaćate te Uvjete oglašavanja, molimo, prestanite koristiti portal bestholidaysincroatia.com.

Oglašivači turističih ponuda na portalu bestholidaysincroatia.com oglašavaju ponude u svoju korist i za svoj račun. Vlasnik oglasa jamči da je ispunio sve potrebne zakonske zahtjeve za usluge koje pruža i preuzima svu odgovornost koja proizlazi iz tih zakonskih zahtjeva. Vlasnik oglasa ima pristup do upravljanja svih podataka vezanih na njegov oglas i preuzima svu odgovornost za točnost, kvalitetu, sigurnost i zakonitost svih podataka o uslugama koje pruža na internetskom portalu. Vlasnik oglasa također preuzima svu odgovornost i dužnost do osoba koje su se odlučile koristiti njegove usluge koje oglašava na internetskom portalu bestholidaysincroatia.com. Oglašivač prihvaća obavezu unošenja novih podataka o oglasu, ako se promijene pojedinosti oglašene ponude.

Oglašivači se s predajom oglasa na bestholidaysincroatia.com slažu s oglašavanjem i objavom slika i podataka njihovog oglasa također na internetskim društevnim mrežama (Facebook, Instagram, …), te s ostalim oglašavanjem sa ciljem uspješnog marketinga njihovog oglasa.

Oglašivači predaju svoj oglas putem izbornika Prijava te ispune i predaju obrazac za oglašavanje. Sadržaj obrasca za oglašavanje se koristi isključivo za pripremu oglasa na internetskom portalu bestholidaysincroatia.com. S predajom ispunjenog obrasca jamčite, da su podaci navedeni u njemu točni i da ste nam ih dobrovoljno dali na korištenje. Prilikom naručivanja oglasa je oglašivač dužan dati podatke o svojem identitetu. Osobni identifikcijski broj (OIB) neće biti vidljiv kod oglasa.

Vlasnik portala bestholidaysincroatia.com se na temelju usmenog ili pismenog dogovora obvezuje, da u razumnom vremenskom roku objavi oglas ili dio oglasa, koji je naručitelj dužan pregledati. U koliko naručitelj oglasa ne podnese pisani zahtjev za ispravak, smatra se, da se sa sadržajem oglasa slaže.

Vlasnik portala izvrši sve potrebne ispravke, promjene ili brisanje objavljenih podataka oglasa u sljedećim slučajevima: ako oglašivač unese nepotpune ili netočne podatke o svojoj ponudi, ako je oglas predan u pogrešnu vrstu turističke ponude, kada tekst ili slike oglašivača krše autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva, ako može oglas slikom ili tekstom uzrokovati štetu ili na bilo koji način krši prava intelektualnog vlasništva nekog drugog, ako oglas tekstom ili slikom sadrži zabranjeni material koji je suprotan javnom moralu, ako oglas sadrži uslugu za koju nije bilo plaćeno oglašavanje, kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv za web portal, kada se s oglasom pokušava direktno ili indirektno promovirati konkurentsko poduzeće bez prethodnog dogovora s vlasnikom internetskog portala, ako je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja nelegalnih usluga ili smještaja, kada oglas na bilo koji način šteti kvaliteti ostalih sadržaja portala.

Oglašivač se slaže, da će račune za oglašavanje na turističkom portalu primati elektronički. U koliko objava sa strane naručitelja oglasa nije plaćena u roku navedenom u međusobnom dogovoru, si vlasnik portala bestholidaysincroatia.com bez prethodne najave dozvoli ukloniti oglas ili dio oglasa.

Vlasnik portala bestholidaysincroatia.com ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju povremenog nefunkcioniranja stranice. U slučaju dokazane poslovne štete zbog nemarnosti je najviši mogući iznos odštete jednak plaćenom iznosu za objavu oglasa za razdoblje tijekom kojeg stranica nije funkcionirala.

Privatnost korisnika web portala bestholidaysincroatia.com nam je vrlo važna i nikada ne zloupotrebljavamo podatke koje korisnici dobrovoljno unesu na našem web portalu. Anonimnost korisnika poštujemo u mjeri koje dopušta naša suradnja i poslovanje. Podatke prikupljamo u mjeri koja oglašivačima i korisnicima usluga pruža kvalitetne i pouzdane usluge. Podaci koje prikupljamo su potrebni za oglašavanje turističke ponude i za komunikaciju s potencijalnim korisnicima usluga. Po isteku zakupljenog oglasnog prostora, može svaki oglašivač pismeno zatražiti brisanje osobnih podataka. U suprotnom slučaju se podaci tretiraju kao poslovna dokumentacija i pohranjujemo ih u skladu s propisima. Više o opsegu i načinu upotrebe osobnih podataka te o pravima u vezi sa zaštitom privatnosti si pročitajte u Zaštita osobnih podataka internetskog portala bestholidaysincroatia.com.

Komentari korisnika portala (ocjene, recenzije) na usluge oglašivača će biti objavljene na portalu. Za objavljene komentare nije potrebna suglasnost oglašivača. Vlasnik portala ne kontrolira i ne odgovara za podatke koje je dao korisnik. Bilo koji zahtjev u vezi informacija o otkrivanju osobnih podataka mora oglašivač predati korisniku portala. U primjeru prigovora oglašivača za neistinu i zahtjeva za brisanje komentara korisnika, može vlasnik portala zatražiti od oglašivača i korisnika dodatne informacije, koje će koristiti isključivo u svrhu određivanja prihvatljivosti zahtjeva za brisanje komentara korisnika.

Vlasnik portala bestholidaysincroatia.com zadržava pravo da promjeni sadržaj portala i doda, promjeni ili ukloni mrežne usluge i uvjete oglašavanja bez prethodne najave.

Sva pitanja povezana s našim Uvjetima oglašavanja moraju biti poslana na info@bestholidaysincroatia.com.

Besedila ne kopirajte!