Pogoji oglaševanja

Pogoji oglaševanja so pravila, ki urejajo odnose med lastnikom spletnega turističnega portala bestholidaysincroatia.com (v nadaljevanju tudi portal), oglaševalci turističnih ponudb na portalu in uporabniki portala.

Z uporabo storitev spletnega turističnega portala bestholidaysincroatia.com, izjavljate da ste seznanjeni s Pogoji oglaševanja, ter da se z njimi strinjate.

Z dostopom, ogledom ali uporabo katere koli informacije ali storitve, dostopne na ali preko portala, potrjujete, da razumete Pogoje oglaševanja kot zakonsko enake podpisanemu pisnemu dokumentu in enako zavezujoče ter da jih kot take sprejemate. Če ne sprejemate te Pogoje oglaševanja, prosimo, nehajte uporabljati portal bestholidaysincroatia.com.

Oglaševalci turističnih ponudb na portalu bestholidaysincroatia.com oglašujejo ponudbe v svojo korist in za svoj račun. Lastnik oglasa jamči, da je izpolnil vse potrebne zakonske zahteve za storitve, ki jih ponuja, ter prevzema vso odgovornost, ki izhaja iz teh zakonskih zahtev. Lastnik oglasa ima dostop do upravljanja vseh podatkov vezanih na njegov oglas in prevzema vso odgovornost za točnost, kakovost, varnost in legalnost vseh podatkov o storitvah, ki jih ponuja na spletnem portalu. Lastnik oglasa prevzema tudi vso odgovornost in dolžnosti do oseb, ki so se odločile za uporabo njegovih storitev, ki jih oglašuje na spletnem portalu bestholidaysincroatia.com. Oglaševalec sprejema obveznost vnosa novih podatkov oglasa, če se spremenijo podrobnosti oglaševane ponudbe.

Oglaševalci se z oddajo oglasa na bestholidaysincroatia.com strinjajo z oglaševanjem in objavo slik in podatkov njihovega oglasa tudi na spletnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, …), ter z ostalim oglaševanjem, z namenom uspešnega trženja njihovega oglasa.

Oglaševalci oddajo svoj oglas preko menija Prijava ter izpolnijo in oddajo obrazec za oglaševanje. Vsebina obrazca za oglaševanje se uporablja izključno za pripravo oglasa na spletnem portalu bestholidaysincroatia.com. S predložitvijo izpolnjenega obrazca zagotavljate, da so podatki, navedeni v njem, točni in da ste nam jih prostovoljno dali na razpolago. Ob naročilu oglasa je oglaševalec dolžan zagotoviti podatke o svoji identiteti. Osebna identifikacijska številka (OIB) ne bo vidna pri oglasu.

Lastnik portala bestholidaysincroatia.com se na podlagi ustnega ali pisnega dogovora zavezuje, da v razumno dolgem roku objavi oglas ali del oglasa, katerega je naročnik dolžan pregledati. V kolikor naročnik oglasa ne poda pisne zahteve za popravek, se šteje, da se z vsebino oglasa strinja. Lastnik portala opravi vse potrebne popravke, spremembe ali brisanje objavljenih podatkov oglasa v naslednjih primerih: če oglaševalec vnese nepopolne ali napačne podatke o svoji ponudbi, če je oglas oddan v napačno vrsto turistične ponudbe, ko besedilo ali slike oglaševalca kršijo avtorske ali druge pravice intelektualne lastnine, če lahko oglas s sliko ali besedilom povzroči škodo ali na kakršen koli način krši pravice intelektualne lastnine nekoga drugega, če oglas z besedilom ali sliko vsebuje prepovedane materiale, ki so v nasprotju z javno moralo, če oglas vsebuje storitev, za katero ni bilo plačano oglaševanje, kadar je oglas v katerem koli smislu žaljiv za spletni portal, ko se z oglasom poskuša posredno ali neposredno promovirati konkurenčno podjetje brez predhodnega dogovora z lastnikom spletnega portala, če je oglas sumljiv v smislu oglaševanja nezakonitih storitev ali nastanitve, ko oglas na kakršen koli način škoduje kakovosti drugih vsebin portala.

Oglaševalec se strinja, da bo račune za oglaševanje na turističnem portalu sprejemal elektronsko. V kolikor objava s strani naročnika oglasa ni plačana v roku, določenemu v medsebojnem dogovoru, si lastnik portala bestholidaysincroatia.com brez predhodnega obvestila dovoljuje odstraniti oglas ali del oglasa.

Lastnik portala bestholidaysincroatia.com ne prevzema nobene odgovornosti v primeru občasnega nedelovanja strani. V primeru dokazane poslovne škode zaradi malomarnosti ali naklepa je najvišji možni znesek odškodnine enak vplačanemu znesku za objavo oglasa za obdobje, v katerem stran ni delovala.

Zasebnost uporabnikov spletnega portala bestholidaysincroatia.com nam je zelo pomembna in nikoli ne zlorabljamo podatke, ki jih uporabniki prostovoljno vnesejo na našem spletnem portalu. Anonimnost uporabnikov spoštujemo v obsegu, ki ga dopušča naše sodelovanje in poslovanje. Podatke zbiramo v obsegu, ki oglaševalcem in uporabnikom storitev omogoča kakovostne in zanesljive storitve. Podatki, ki jih zbiramo so potrebni za oglaševanje turistične ponudbe in za komunikacijo s potencialnimi uporabniki storitev. Po preteku zakupljenega oglasnega prostora, lahko vsak oglaševalec pisno zahteva izbris osebnih podatkov. V nasprotnem primeru se podatki obravnavajo kot poslovna dokumentacija in jih hranimo v skladu s predpisi. Več o obsegu in načinu uporabe osebnih podatkov ter o pravicah v zvezi z varstvom zasebnosti si preberite v Varstvo osebnih podatkov spletnega portala bestholidaysincroatia.com.

Komentarji uporabnikov portala (ocene, mnenja) na storitve oglaševalca bodo objavljeni na portalu. Za objavljene komentarje ni potrebna privolitev oglaševalca. Lastnik portala ne nadzoruje in ne odgovarja za informacije, ki jih poda uporabnik. Katero koli zahtevo glede informacij o odkrivanju osebnih podatkov mora oglaševalec podati uporabniku portala. V primeru pritožbe oglaševalca za neresničnost in zahtevka za izbris komentarja uporabnika, lahko lastnik portala zahteva od oglaševalca in uporabnika dodatne informacije, katere bo uporabil izključno za namen ugotavljanja upravičenosti zahtevka za izbris komentarja uporabnika.

Lastnik portala bestholidaysincroatia.com si pridržuje pravico, da spremeni vsebino portala in doda, spremeni ali umakne spletne storitve in pogoje oglaševanja brez predhodnega obvestila.

Vsakršna vprašanja, povezana z našimi Pogoji oglaševanja, morajo biti naslovljena na info@bestholidaysincroatia.com.

Besedila ne kopirajte!