Pravila uporabe

Spletni turistični portal bestholidaysincroatia.com (v nadaljevanju tudi portal) je v lasti BEST HOLIDAYS, Ana Ratešić s.p. (v nadaljevanju BEST HOLIDAYS).

Pravila uporabe urejajo pravice in obveznosti med BEST HOLIDAYS, oglaševalci turističnih ponudb na portalu in uporabniki portala (uporabnik je vsaka oseba, ki dostopa in je dostopala do portala), ter določajo pravila, pod katerimi se lahko informacije in storitve, dostopne preko portala uporabijo, ter urejajo nadaljnje razprave, ki izhajajo iz uporabe portala.

Z dostopom, ogledom ali uporabo katere koli informacije ali storitve, dostopne na ali preko portala, potrjujete, da razumete ta Pravila uporabe kot zakonsko enake podpisanemu pisnemu dokumentu in enako zavezujoče ter da jih kot take sprejemate. Če ne sprejemate ta Pravila uporabe, prosimo, nehajte uporabljati portal bestholidaysincroatia.com.

BEST HOLIDAYS je med oglaševalci turističnih ponudb in uporabniki njihovih storitev samo posrednik in s končno stranko ni v poslovnem razmerju. Osnovni namen portala bestholidaysincroatia.com in objavljenih vsebin oglasov je dodatna promocija turističnih ponudb ter vzpostavitev direktne komunikacije med oglaševalci turističnih ponudb in uporabniki njihovih storitev, brez zaračunavanja provizije za stranke, ki jih dobi naročnik oglasa preko portala.

Vsebine na turističnem portalu bestholidaysincroatia.com so namenjene informiranju uporabnikov o turističnih ponudbah na Hrvaškem direktno pri oglaševalcih turističnih ponudb in ne predstavljajo priporočil portala za najem storitev. Informacije na portalu so objavljene v dobri veri in po našem najboljšem razumevanju pravilne v času objave. Čeprav redno pregledujemo in posodabljamo objavljeno vsebino in se trudimo, da zagotovimo točnost podatkov, lastnik portala in osebe, ki so sodelovale pri pripravi vsebin na tem portalu, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za nepopolne in napačne informacije oziroma za posledice, ki se zgodijo v povezavi s temi informacijami, ter za odločitve uporabnikov na osnovi vsebin na bestholidaysincroatia.com. Točnost in celovitost informacij mora vsak uporabnik preveriti neposredno pri oglaševalcu turistične ponudbe. Za resničnost podatkov pri posameznem oglasu je odgovoren naročnik oglasa (oglaševalec turistične ponudbe). Podatki so pridobljeni in objavljeni v soglasju z naročnikom oglasa, ki sam odloči, katere podatke želi objaviti. Slike, objavljene poleg oglasov, so sestavni del oglasa in jih priskrbi naročnik oglasa.

BEST HOLIDAYS ne prevzema odgovornosti v povezavi s kakršno koli izgubo, ki je nastala pri najemu storitve, oglaševane na portalu oziroma preko BEST HOLIDAYS, ter se popolnoma odpoveduje odgovornosti katera je na kakršen koli način bila povezana z uporabo portala. Odpoveduje se tudi odgovornosti za katere koli dejavnosti uporabnikov portala povezanih z uporabo ali zlorabo vsebine na portalu, kot tudi za škodo uporabnikov in tretjih oseb, povezanih z uporabo ali zlorabo vsebine na portalu. Na portalu bestholidaysincroatia.com delujemo s skrbnostjo, ažurnostjo, zanesljivostjo in dostopnostjo. Morebitna nesoglasja bomo vedno reševali s sporazumnimi dogovori.

BEST HOLIDAYS si pridržuje pravico, da brez nadomestila že plačanega oglasa izključi tistega uporabnika, ki na kakršen koli način krši Pravila uporabe portala, moti delovanje portala ali krši pravice oglaševalca ponudb in uporabnikov portala, to pa se še posebej nanaša na uporabnika, ki zlorablja objavljene podatke ali na kakršen koli način nepooblaščeno uporablja vsebino portala. Vsi podatki in slike na portalu so zaščiteni in jih ni dovoljeno uporabljati, kopirati, objavljati ali kako drugače razširjati brez predhodnega pisnega dovoljenja BEST HOLIDAYS. V tem primeru lahko lastnik portala, ob izključitvi takšnega uporabnika, zahteva tudi nadomestilo za nastalo poslovno škodo ali izgubljen dobiček.

Z izpolnitvijo kontaktnih obrazcev pri oglasih za pošiljanje povpraševanj, soglašate da vaše osebne podatke, ki jih vsebuje ta obrazec, lahko obdelamo v interne namene. Vsi uporabniki portala, ki izpolnijo in pošljejo kontaktni obrazec pri oglasih, soglašajo, da jim se na navedene kontaktne podatke lahko javijo lastniki oglasa in pooblaščene osebe portala BEST HOLIDAYS.

Kontaktni obrazci posameznega oglasa so namenjeni izključno pošiljanju povpraševanj glede rezervacije turistične ponudbe in dodatnemu informiranju o turistični ponudbi. Uporaba obrazcev v druge namene ni dovoljena in predstavlja zlorabo portala bestholidaysincroatia.com, ter krši Pravila uporabe. Preko kontaktnih obrazcev oglasov na portalu bestholidaysincroatia.com je strogo prepovedano pošiljanje reklamnih sporočil. V primeru kršenja teh pravil lahko lastnik portala zahteva povrnitev stroškov iz naslova poslovne škode.

BEST HOLIDAYS si pridržuje pravico, da spremeni vsebino portala bestholidaysincroatia.com in doda, spremeni ali umakne spletne storitve in pravila uporabe brez predhodnega obvestila.

Vsakršna vprašanja, povezana z našimi Pravili uporabe, morajo biti naslovljena na info@bestholidaysincroatia.com.

Besedila ne kopirajte!